Tuo on otsikko Enlannin yhdestä maineikkaimmasta oppilaitoksesta. Vaikka nimi viittaa taloustutkimuksen laitokseen, niin siellä tehdään tutkimustyötä hyvin monella inhimillisen elämänalueen piiriin kuuluvista asioista. Muistelen nuoruudessani, kuin oma professorini, Tapio Lampinen yritti luoda yhteyksiä Englantiin. Hän käytti luennoitsijoitakin Lontoosta täällä Suomessa.

Nykyään opiskelijat harrastavat opintoja paljonkin ulkomailla. Itsekin sitten menin jatko-opintojen aikana muutamaksi viikoksi Newcastlen yliopiston tutkijaprofessorin, Robin Gillin ohjaukseen. Häneltä sain merkittävän innoituksen uskontososiologiseen tutkimukseen. Palattuani Suomeen tuntui siltä, ettei tämä kyseinen tutkimusala ollut oikein mennyt läpi. Erityisesti teologian ja sosiologian välistä vuorovaikutusta on Suomessa vaikea ymmärtää. Perinteisestihän teologia on kytkeytynyt filosofiaan.

Tässä kun on ollut aikaa, tekisi mieli jälleen yrittää jatkaa opintoja Englannissa. Nykyinen EU:han pitää eri maiden tutkintoja toisiinsa verrattavana. Jatko-opintojen aikana Joensuussa kirkon modernisaatio sekä kontekstuaalinen teologia heräsivät elämään mielessäni hyvin syvästi. Voi olla, että mikäli onnistuisin pääsemään jatko-opiskelijaksi London School of Economicsiin, tutkijanurani voisi päästä jälleen uuteen alkuun. Britanniassa on sekin vahvuus, että siellä kokee maailmanlaajuisen ilmapiirin. Kontekstuaalisuus tulee lähemmäksi maassa, jolla on vuosisataiset yhteydet eri puolille maailmaa kulttuurisesti ja hallinnollisesti.

Tuntuu vähän siltä, että oma pappisura on nyt katkolla. Mikäli oireet eivät helpota, täytyy yrittää keksiä jotakin muuta. Toki vielä uskon, että oireet voidaan saada hallintaan, mutta se on epävarmaa.