Tunnettu saksalais-yhdysvaltalaisteologi ajan merkkinä

Ohessa on katkelma tutkielmani sivusta. Tuo Paul Tillichin Rajalla teos on yksi merkittävimmistä teologisista teoksista itselleni. En tiedä, saako sitä enää mistään. Ehkä jostakin kirjaston varastosta sen voisi löytää! 

Teologiassa rajakäsitettä on tehnyt tunnetuksi saksalais-amerikkalainen teologi, Paul Tillich (synt. 1886). Häntä pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä teologeista. Tillichin siirryttyä vuonna 1933 Yhdysvaltoihin[1] hänen yhteytensä vanhaan kotimaahansa Saksaan jäivät hyvin niukoiksi. Tillich sai myöhemmin tunnustusta myös entisestä kotimaastaan ansioista, jotka liittyivät hänen tuotantoonsa teologian ja filosofian aloilla. Vuonna 1962 julkaistiin Länsi-Saksassa hyvin tunnetuksi tullut Tillichin kokoelmakirjoitus Auf der Grenze[2].

Teoksen julkistamisen yhteydessä Tillichille myönnettiin Saksan kirjajulkaisijoiden rauhanpalkinto, joka liittyi Tillichin työhön yhteyksien ja vuoropuhelun rakentajana ristiriitojen repimässä maailmassa. Yhdysvalloissa Tillichiä pidettiin ajattelijana ja ajan tulkkina, joka toimi välittäjän roolissa niin kirkollisissa kuin kulttuuriyhteyksissä.[3] Tillichin merkitystä länsimaisen perinteen tulkitsijana niin uskonnon kuin filosofian aloilla on arvioitu hyvin laajasti. Huomio kiinnittyy Tillichin tunnetuksi tekemään käsitteeseen - raja, joka auttaa jäsentämään kontekstin merkitystä.

Tillich tuo esille Rajalla-teoksessaan toisaalta sitä problematiikkaa, mikä liittyy eri ilmiöiden välisiin vastakkainasetteluihin. Toisaalta hän tuo esille, kuinka hedelmällistä on työskennellä inhimillisestä näkökulmasta eri ilmiöitten välisellä rajalla. Tätä kuvaa Tillichin sitaatti:

Raja on tiedostamisen varsinainen hedelmällinen alue. Kun sain kehotuksen esittää ajatteluni kehityksen omasta elämästäni käsin, huomasin rajan käsitteen sopivan koko persoonallisen ja henkisen kehitykseni symboliksi. Lähes kaikilla alueilla olen joutunut olemaan kahden eksistenssimahdollisuuden välissä olematta kummassakaan kotonani ja hylkäämättä lopullisesti kumpaakaan. Niin hedelmällinen kuin tämä asenne onkin ollut ja on ajattelun kannalta – sehän edellyttää avoimuutta uusille mahdollisuuksille, sitä vaikeampaa ja vaarallisempaa se on elämän kannalta, joka vaatii jatkuvasti ratkaisuja ja samalla mahdollisuuksien poissulkemista.[4]


Tillich konkretisoi rajalla olemisen kokemusta ja merkitystä seuraavilla artikkelinsa otsikoilla: temperamenttien rajalla, kaupungin ja maaseudun rajalla, yhteiskunnallisten luokkien rajalla, todellisuuden ja mielikuvituksen rajalla, teorian ja käytännön rajalla, heteronomian ja autonomian rajalla, teologian ja filosofian rajalla, kirkon ja yhteiskunnan rajalla, uskonnon ja kulttuurin rajalla, luterilaisuuden ja sosialismin rajalla, idealismin ja marxilaisuuden rajalla sekä kotimaan ja vieraan maan rajalla. Rajalla oleminen merkitsee Tillichille työskentelytilaa, josta käsin avautuvat toisilleen näennäisesti vastakkaisten ilmiöiden kosketuspinnat.[5]


[1] Tillich erotettiin filosofian professorin tehtävistä ilmeisten poliittisten syitten vuoksi.

[2] Auf der Grenze – Aus dem Lebenswerk Paul Tillichs 1962; Rajalla – Valikoima Paul Tillichin teoksista, 1973, suom. Taisto Nieminen.

[3] Müller 1962, 7.

[4] Tillich 1973, 13.

[5] Müller 1973 [1962], 9; ”Rajalla olemisesta Tillichin elämäntyö on saanut sen vetovoiman ja hedelmällisyyden, joka takasi sille moniksi vuosikymmeniksi himmentymättömän ajankohtaisuuden. Rajahan on yhtaikaa jotakin mikä erottaa ja jotakin mikä yhdistää.”