Viikko sitten pidin oppituntia iltarippikoululaisille aiheesta Mitä usko on? Kerroin omasta kokemuksestani. Kerroin, mitä olin kokenut keilahallissa. Omakohtaiset kokemukset ovat parasta opetusmateriaalia, mitä tiedän. Aloitin tunnin kertomalla paperista, joka minulla oli kädessäni. Kertomus meni suurin piirtein näin:

Minulla on kädessäni paperi. Jos joku olisi viikko sitten sanonut, että tulen pitämään tällaista paperia kädessäni, en olisi uskonut häntä. Jos joku olisi sanonut, olisinko pitänyt mahdollisena, että kyseinen paperi ja sen sisältämä tieto olisi kädessäni, olisin kertonut todenneeni sen erittäin epätodennäköiseksi.

Sitten avasin taitetun paperin näytin, mitä siinä oli: Tämä on tuloste Kajaanin keilahallissa tehdystä keilasuorituksestani, jota pidän käsittämättömänä. En vieläkään ymmärrä, miten yht´äkkiä paransin ennätystulostani Kajaanin keilahallissa 183 lukemaan 231. Kun kolmen keilakierroksen keskiarvokin ylitti 200 pistettä, en osaa selittää tapahtunutta itselleni. Vaikka minun ammattinani on uskoa ja kertoa uskon merkityksestä toisille, olin epäuskon kahlitsema. Laskelmoiva järki tulee elämässä aina muita kokemuksia edellä. Markopappi tarvitsi tämän tärkeän ja hyvin käytännöllisen opetuksen.

Vaikka usko avaisi näkemään elämän suomia mahdollisuuksia, me luonnostamme asetamme esteitä, emmekä näe edes omia mahdollisuuksiamme saatikka Jumalan mahdollisuuksia. Mutta jos me emme uskalla elää ja kokeilla mahdollisuuksiamme, ne jää käyttämättä. Alamme pelätä elämää ja tulevaisuutta. Haluamme järjellämme hallita kokemusmaailmaamme, vaikka niin paljon menee ymmärryksemme yli tässä maailmanajassa.

Usko ei ole ensisijaisesti sitä, että me suoriudumme haasteistamme. Tosin, sitäkin se voi olla. Usko on luottamusta ja sisäistä levollisuutta. Se on sielun ja mielen turvaa elämän myrskyjen keskellä. Usko kantaa meitä tulevaisuuteen epävarmojenkin aikojen keskellä. Usko auttaa myös näkemään, miten mahdotonkin voi muuttua mahdolliseksi. Tänä aikana erityisesti te nuoret tarvitsette luottamusta ja uskoa. Te tarvitsette sitä uskon arkisessa merkityksessä. Te tarvitsette sitä myös hengellisessä merkityksessä, niin että Jumala näyttää teille omaa todellisuuttaan ja hänen luomiaan mahdollisuuksia. Mahdottomastakin voi tulla mahdollista silloin, kun uskomme.