Näin kesällä moni viettää lomaa ja samalla käyttää erilaisia palveluja. Palvelualoista on tullut merkittävä tai keskeinen työllistäjä maassamme. Varsinkin ulkomaalaisille palvelujen käyttäjille on ratkaisevaa, tulevatko he uudelleen, tyytyväisyys saatuun asiakaspalveluun. Siksi moni palveluntarjoaja haluaa entistä enemmän panostaa palautteeseen, jota asiakkaalta saadaan. Palveluja tulee jatkuvasti kehittää, jotta pysyttäisiin mukana taloudellisessa kilpailussa.

Myös päivän evankeliumissa Jeesus kartoittaa ihmisten mielipiteitä Raamatun käyttämästä ilmaisusta ”Ihmisen poika”. Puheessaan Jeesus viittaa itseensä, mutta tuo käsite vaatii hieman avaamista. Varhaisjuutalaisuudessa moni Vanhan testamentin salaperäinen hahmo alkoi elää omaa elämäänsä, niin myös ”ihmisen kaltainen” eli ”ihmisen poika”. Alettiin pohtia, tarkoittaisiko se koko Israelin kansaa vai kenties jotakin yksittäistä lopun ajan tuomaria ja hallitsijaa, Jumalan edustajaa. Syntyi käsite ”Ihmisen Poika”, joka oli kuitenkin erilainen kuin Messias eli odotettu Daavidin sukuinen sankarikuningas. Samalla sanapari säilytti alkuperäisen merkityksensä eli sillä voitiin viitata ylipäätään ihmiseen.

Jeesus hyödynsi opetuksessaan sanaparin monitasoista merkitystä. Ensiksi, ”ihmisen poika” tarkoitti ihmistä yleisesti.  ”Ihmisen Poika ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan.” ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.Niinpä ihmisen poika eli ihminen on myös sapatin herra”, toteaa Jeesus Markuksen evankeliumissa. Toiseksi, kukaan ei voinut syyttää Jeesusta turhasta ylpeydestä, kun hän viittasi sanoilla ”ihmisen poika” itseensä. Se kun saattoi tarkoittaa samaa kuin ”minä”: ”Kuka ihmisen poika on, eli toisin sanoen kuka minä teidän mielestänne olen?” Jeesus kysyi.

Kolmanneksi Jeesus kertoo, että Ihmisen Poika tulee kärsimään, kuolemaan ja nousemaan kuolleista. Tämä viittaa Jesajan ennustukseen Herran kärsivästä palvelijasta. Näin Ihmisen Poika oli Jeesukselle turvallisempi samastumiskohde kuin Messias, joka tarkoitti myös poliittista voimamiestä.

Käytännössä nämä kaikki merkitykset menevät päällekkäin. Jeesuksen kuulijat eivät voineet varmasti tietää, mitä niistä Jeesus kulloinkin tarkoitti. Yhtä vaikeaa on tulkinta nykyisinkin: ”Ihmisen poika” pitäisi kääntää usein samalla kertaa sanoilla ihminen, Jeesus itse tai alkuperäisilmaisuna Ihmisen Poika, eli Jumalan Poika. Siksi on kysyttävä: kuka Jeesus sinun mielestäsi on? Jeesukseen liitetyt arvonimet ovat moninaiset, mutta tärkeintä on, mitä me Jeesuksesta itsestään ajattelemme.

Päivän evankeliumissa huomio kiinnittyy erityisesti Pietariin, ja myös muihin kalastajiin Jaakobiin ja Johannekseen. Heidät Jeesus löysi apostolin tehtävään työnsä ääreltä. Vapahtaja valmensi ryhmäänsä perusteellisesti yli kolmen vuoden ajan. Silti evankeliumien sivuilta paljastuu hämmennystä ja ymmärtämättömyyttä. Monenlaisia kömmähdyksiä ja epäonnistumisia ehti tapahtua. Kun opetuslapset toivoivat saavansa ryhmälleen kunniaa, mainetta ja vaikutusvaltaa, niin Jeesus palautti heidät perustehtävän äärelle. Apostolit olivat lähettejä, lähettiläitä, evankeliumin julistajia. He olivat kuin orkesterin soittajia, joiden tehtävä oli seurata johtajan ohjeita. Ei saanut sooloilla ja soittaa miten itse tahtoo.

Apostolin kutsumus oli pyhä tehtävä. Usko rakentuu Jeesuksen asettamalle uskon perustalle. Sen varaan rakentuu myös tämän ajan kirkko. Rakentamiseen, ja rakennuksen perustukseen viittaa myös apostoli Paavali päivän epistolassa. Siinä tosin puhutaan kivirakennuksesta, koska Välimeren maissa silloin ja vielä nykyään kivi tai tiili on yleisin materiaali. Tuossa Efesolaiskirjeen kohdassa puhutaan Kristuksen seurakunnan jäsenistä, eli meistä kaikista. Olemme kuin talo, rakennus, jossa jokainen kivi on omalla paikallaan, ja perustuksena itse Kristus.

Tänään keskikesän sunnuntaina on apostolien päivä.  He olivat kaksitoista opetuslasta joista tuli apostoleja. Heidät Jeesus kutsui lähimmiksi työtovereikseen ja ensimmäisiksi lähetystyön uranuurtajiksi, pioneereiksi. Joskus sanaa apostoli käytetään kuvaamaan yleensä Jeesuksen lähettiläitä, tai jopa jonkin asian innokasta puolestapuhujaa. Yhteistä heille oli, että he uskoivat Jeesukseen, joka oli Messias, elävän Jumalan poika. He tunnustivat uskonsa olemalla ja elämällä Jeesuksen ja hänen ystäviensä seurassa. Pietarikin päivän evankeliumissa antaa selkeän ja henkilökohtaisen uskonsa tunnustuksen.

Oli toki paljon muitakin noiden kahdentoista lisäksi, jotka liittyivät Jeesuksen seuraajien ja ystävien joukkoon; miehiä, naisia ja lapsia. Heistä muodostui ensimmäinen seurakunta, joka kasvoi vielä huomattavasti ensimmäisen helluntain jälkeen. Nämä ensimmäiset kristityt saivat olla apostolien rinnalla todistajan tehtävässä.

Jeesus antoi seuraajilleen lahjan ja tehtävän, josta me saamme olla osallisia. Lähetystyö oli tehtävä, jonka apostolit ottivat vastaan, ja jonka toteuttamiseen he saivat erityisen voiman ja rohkeuden. Näin kourallisesta ihmisiä kasvoi kokonainen kirkko, joka edelleen toteuttaa apostolien tehtävää. Me saatamme katsoa ihmetellen ja ihaillen näitä apostoleja ja ajatella, että he olivatkin aivan poikkeuksellisia yksilöitä. Mutta entä minä itse tai lukuisat minun kaltaiseni tämän ajan ihmiset, kuulummeko me samaan joukkoon apostolien kanssa?

Jeesuksen työ on päässyt jatkumaan koko kirkon historian ajan meidän aivan tavallisten kristittyjen kautta. Sitä työtä ovat tehneet meidän esivanhempamme, joista monet ovat asuneet täällä Kajaanissa ja Kainuussa, aivan tavallisissa kodeissa. Kodeissa on viljelty sanaa, veisattu, ja ohjattu lapsia rukoilemaan ja turvautumaan Jumalaan. On käyty kirkossa, silloin kun se on ollut mahdollista tai ainakin kuunneltu Jumalan sanaa radiosta.

Me kaikki 2000-luvulla elävät kristityt, saamme edelleen olla mukana siinä ketjussa, joka lähti liikkeelle apostoleista. Osa meistä asuu kaupungissa, toiset maaseudulla ja elämänmuotomme on muuttunut.  Meillä on hieman erilaiset elämänkysymykset ja haasteet kuin esivanhemmillamme. Silti sama kallisarvoinen uskon lahja on meille tarkoitettu.  Kirkko on enemmän kuin perinnettä, sen sanoma on tarkoitettu jokaiselle sukupolvelle, juuri tämän aikakauden elämää varten. Meitä kutsutaan myös välittämään eteenpäin ajatonta armon ja rakkauden sanomaa.

Meidän sukupolvemme tekee samaa Herran työtä omalla paikallaan, siinä arkipäiväisessä elämässä, niiden ihmisten keskuudessa, joita Herra meille osoittaa. Me itsessämme heikot, puutteelliset ja syntiset ihmiset olemme osa jotain suurempaa; Kristuksen kirkkoa, armosta pelastettujen yhteisöä, jossa Herra vaikuttaa edelleen Sanansa ja sakramenttiensa kautta. Hän itse vahvistaa meitä matkalla ja on läsnä siellä missä eletään ja toimitaan hänen nimessään.