Kirkon nettisivuilla kuvataan piispan toimintaa. Piispa vierailee säännöllisin väliajoin hiippakuntansa seurakunnissa ja toimittaa piispantarkastuksen. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa. Piispa hoitaa näin kaitsentatehtäväänsä.  Piispantarkastuksen yhteydessä piispa neuvottelee seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa sekä tapaa seurakuntalaisia. Neuvottelussa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä ja työn kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta.

Vuosi sitten Kuopion hiippakunnan piispa, Jari Jolkkonen otti yhteyttä seurakuntaamme ilmaisten haluavansa suorittaa Kajaanin seurakunnassa piispantarkastuksen. Piispantarkastusprosessi on nyt edennyt loppuvaiheeseen. Edessä on vielä varsinainen piispan seurueen vierailu Kajaanissa. Takana on paljon kokouksia ja neuvotteluja. Työyhteisön kehittämiskonsultti Raimo Turunen on tehnyt työtä yhdessä seurakunnan työntekijöitten ja luottamushenkilöitten kanssa. Kuva Kajaanin seurakunnan tilanteesta on piirtynyt tarkoilla ja havainnollisilla tilastoilla seurakunnan toiminnasta ja jäsenkehityksestä.

Jari Jolkkonen on lähettänyt seurakuntaan viestin, jossa hän haluaa tulla jakamaan ajatuksia ja tuntoja yhdessä seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöitten sekä seurakuntalaisten kanssa. Piispan rooli ei ole kirkossa hallitsijan rooli vaan kuuntelijan ja neuvottelijan rooli. Piispa antaa oman asiantuntemuksensa seurakunnan käyttöön piispantarkastuksen aikana. Hän myös laatii lausunnon Kajaanin seurakunnan tilanteesta saamiensa tietojen pohjalta. Hän työstää lausuntoaan yhdessä seurakunnan vastuunkantajien sekä tuomiokapitulin asessorin ja lääninrovastin kanssa. Piispan tehtävänä on etsiä suuntaa tuleville päätöksille, kuten hän tervehdyksessään ilmaisee.

Seurakuntaan on juuri valittu uudet luottamushenkilöt seurakunnan kirkkovaltuustoon. Ensi vuoden alussa nimetään johtokuntien ja kirkkoneuvoston jäsenet. Luottamushenkilöt kantavat keskeistä vastuuta seurakunnasta. Heidän tehtävänsä perustuu vapaaehtoisuuteen. Oma kokemukseni seurakunnan luottamushenkilöitten toiminnasta on syntynyt vuosien aikana. He ovat olleet tehtäviinsä vahvasti sitoutuneita. He tekevät vapaehtoista työtä ja haluavat edistää seurakunnan parasta. Seuraavalla valtuustokaudella joudutaan tekemään paljon vaikeita ratkaisuja, johon kirkon kiristynyt taloustilanne on johtanut. Kirkon Herra johtaa seurakuntamme toimintaa ja häneltä saamme myös pyytää ja anoa viisautta kaikkiin tuleviin ratkaisuihin.