Kristinuskon opissa ja opetuksessa on yhtenä ydinajatuksena yhteys ja ykseys. Seurakunta on yksi, pyhä ja yhteinen. Myös evankeliumeissa ja Jeesuksen opetuksissa tulee toistuvasti esiin ajatus ihmisen ja Jumalan yhteydestä. Jeesus rukoilee, että hänen seuraajansa olisivat yhtä toistensa sekä Jeesuksen että Jumalan kanssa. Yhteys on kuitenkin peruttamattomasti rikkoutunut syntiinlankeemuksen seurauksena.

Olemme viettäneet sodassa kaatuneitten muistopäivää. Toisen maailmansodan tapahtumia on muisteltu, kun sodan päättymisestä on kulunut 70 vuotta. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet elää rauhan aikaa, mutta silti kansakuntamme yhteistä kokemusta rasittavat sotiemme raskaat vaiheet ja koettelemukset. Ihmiskuntaa ovat aina repineet sodat ja jännitteet. Myös me suomalaiset olemme saaneet kokea oman raskaan osamme sotien taakasta.

Sodat ovat ihmiskunnan historiassa olleet hyvin ominaisia kansojen elämässä. Suuremmilta sodilta on viime vuosina vältytty, mutta Euroopassakin on ollut paikallisia sotia niin Balkanilla kuin Ukrainassakin. Sotien tuhovoima on tullut entistä suuremmaksi ja ne aiheuttavat eri puolilla maailmaa suunnatonta kärsimystä vieden elämänolosuhteita sietämättömäksi.

On toivottu ja rukoiltu, että kansakunnat oppisivat ratkaisemaan keskinäisiä ristiriitojaan sivistyneesti. Rauhanponnisteluja tarvitaan aina, mutta myös sen vuoksi, että nykyajan yhteiskunnat ovat tulleet entistä enemmän riippuvaisiksi toisistaan. Häiriöt jollakin alueella vaikuttavat toisten kansojen elämään ja luovat epävakautta kansainvälisiin suhteisiin. Levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia lisäävät elinolosuhteiden heikkeneminen ja ihmisarvosta piittaamattomat hallitukset eri puolilla maailmaa.

Väkivalta ei koskaan ole ratkaisu ihmisten välisiin ongelmiin. Siihen voidaan joutua turvautumaan pakon edessä, mutta rauhaa ei luoda sotimalla vaan pyrkimällä kestäviin ratkaisuihin ihmisten ja kansojen välillä. Meidät on myös kutsuttu rukoilemaan rauhan puolesta sekä antamaan tukemme kaikille rauhanponnisteluille.

Herra, me rukoilemme rauhaa niille, jotka itkevät hiljaa,

rauhaa niille, jotka eivät uskalla päästää ääntäkään,

rauhaa niille, joiden toivo on hiipumassa.

Keskellä raivoa, väkivaltaa ja pettymystä,

keskellä sotaa ja tuhoa,

Herra, näytä meille valo pimeydessä.

Herra, me rukoilemme

rauhaa niille, jotka sitä vaativat,

rauhaa niille, jotka eivät halua kuulla siitä mitään,

rauhaa niille, jotka etsivät oikeudenmukaisuuden tietä.

Aamen.