Kajaanin seurakunta sai piispantarkastuksen yhteydessä tehtäväksi laatia seurakunnalle strategian, joka ulottuu vuoteen 2020. Piispantarkastuksen tehtävänä oli kiinnittää katse nykyhetkestä nouseviin tulevaisuuden haasteisiin. Pohjana seurakunnan työskentelylle on kirkkomme strategia Kohtaamisen kirkko. Sen keskeisenä sisältönä on kirkkomme toiminnan tuleva suunta. Se velvoittaa seurakuntia etsimään tietä kohti tulevaisuutta, jossa perustyöhön haetaan innostusta ja oikeaa suuntaa.

 

Kirkkomme on viime vuosina elänyt haastetussa tilanteessa. Kohtaamisen kirkon painopisteissä todetaan, että kirkko on haastettu etsimään uusia, merkityksellisiä kanavia ja foorumeita sanomalleen. Kirkko tukee ihmisen henkistä ja hengellistä kasvua sekä kristillisen identiteetin vahvistumista mielekkäällä ja eri elämänvaiheisiin kuuluvalla tavalla.

 

Kirkon strategia haastaa seurakuntia asettamalla kysymyksiä. Millaista on rohkea ja ymmärrettävä puhe Jumalasta? Miten hyvin seurakuntamme vastaa alueen ihmisten hengellisiin tarpeisiin? Seurakunnan toiminta lähtee liikkeelle sanomasta. Sanoman sisältö on pysyvä, mutta sen muodot vaihtelevat olosuhteiden mukaan. On opittava ymmärtämään ja selvittämään tälle ajalle ominaisia kysymyksiä sekä niihin kuuluvia vastauksia.

 

Meidän aikamme yksi suurimmista ongelmista on lisääntyvä yksinäisyys. Koko kulttuurimme suunta on mennyt yksityisyyttä kohti. Yksityisyyden suoja on sinänsä tärkeä arvo. Mutta jos sen seurauksena on entistä suurempi yksinäisyyden kokemus, elämän sisällöstä jää kokematta merkittävä osa. Kirkkomme opettaa ja uskoo, että kristillinen usko antaa vastauksen ihmisen perimmäiseen yksinäisyyden kokemukseen. Kristillinen kirkko on kansainvälinen yhteisö, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen.

 

Kohtaamisen kirkko nostaa keskeiseksi aiheeksi yhteyden kokemisen. Yhteys Jumalaan ja yhteys toisiin kristittyihin antaa vastauksen ihmisen perimmäiseen etsintään. Yhteyden tarpeet ovat erilaisia elämäntilanteista riippuen. Jollekin riittää yksittäiset kohtaamiset, toiset etsivät syvempiä ja tyydyttäviä ihmissuhteita. Rakkauden sanoma yhdistää meitä kaikkia riippumatta elämäntilanteestamme. Jumalan rakkaus on voimanlähteenä jokaiseen päiväämme ja on läsnä kaikissa tehtävissämme.