Evankeliumi kertoo meidän ajastamme. Jeesus puhuu siitä, kuinka tulee aika, jolloin surmaaminen Jumalan nimissä nähdään pyhänä palveluksena. Tappamista pyhitetään uskonnon nimissä. Pelot ja ennakkoluulot ovat kuin polttoainetta vihamielisyydelle, jota me ihmiset tunnemme helposti toisiamme kohtaan. Pelkoja voidaan hälventää vain oikean tiedon avulla. Jeesuksen opetuksessa totuudella on tärkeä asema. Jeesus puhuu evankeliumissa totuuden pyhittävästä voimasta. Jeesus lähetti opetuslapset toimimaan maailmaan totuuden sanansaattajina.

Totuuden pyhittämä ihminen ei ole samaa kuin oikeassa olemisen tarve. Totuus tekee ihmisen aina nöyräksi. Nöyryyttä totuuden edessä ei kuitenkaan tunnista silloin, kun joku julistaa vain omaa mielipidettä ainoana oikeana totuutena.

Mielipiteen ja uskon vapaus on tärkeä periaate elämässä. Ketään ei saa pakottaa muuttamaan kantaansa eikä toisinajattelijoita vaientaa.  Siksi on hyvä että asioista myös keskustellaan, että erilaiset näkökulmat ja ajatukset saavat huomiota riittävästi.  Mutta enemmän on syytä olla pahoillaan keskustelun sävystä ja tuomitsemisen hengestä puolin ja toisin; silloin kun puhutaan ihmisen syvimmistä elämänkysymyksistä eli uskosta.  Emme osaa kohdata toisiamme, ja usein on niin vaikea ymmärtää toistemme erilaisia taustoja ja kokemuksia, jotka vaikuttavat myös uskonelämän alueella.

Ymmärtämättömyys maailmassa hajottaa ja repii kansoja ja kansanryhmiä. Usein takana on pelko. Toinen ihminen erilaisine mielipiteineen koetaan ennemmin uhkana kuin mahdollisuutena.

Yhteyden vahvistaminen on meille tämän päivän kristityille ajankohtainen haaste. Jeesuksen sanojen perusteella kirkon uskottavuus riippuu kristittyjen yhteydestä. Siksi tulisi pyrkiä löytämään sitä mikä yhdistää, ja kohtaamaan aidosti myös sitä mikä erottaa.

Kenenkään ei tarvitse lähteä toteuttamaan vieraalta ja oudolta tuntuvaa hengellisyyttä. Toisen kokemusta ei pidä vähätellä eikä sanoa vääräksi, vaan paremminkin olisi syytä pysähtyä kuuntelemaan ja kysyä: ”miten sinä olet kokenut uskon? Mitä sinulle on tapahtunut? Mistä sinä ammennat elämääsi voimaa? Voimme ajatella asioista eri tavoin ja meillä voi olla erilaisia tapoja. Yhteys ja ykseys eivät ole samaan muottiin puristamista, vaan se on yhteyttä Kristukseen ja häntä kohti pyrkimistä.

Siellä missä edes solmitaan uskonystävyyden siteitä ja pystytään katsomaan erottavien tekijöiden ja erilaisten mielipiteiden yli. Siellä myös Pyhä Henki toimii. Hän on yhdistävä tekijä, kantava voima, jonka varassa on oma sekä koko seurakunnan usko ja elämä.