Ensi adventtina tulee kuluneeksi 120 vuotta Kajaanin kirkon vihkimisestä ja käyttöön ottamisesta. Tämä vuosi on siis Kajaanin kirkon juhlavuosi. Kajaanin kirkko on historiallisesti seurakunnan kolmas kirkko, joka on palvellut seurakuntalaisia sekä Kajaanissa vierailevia keskeisellä sijainnillaan. Tiekirkkoverkostoon kuuluvana monelle turistille Kajaanin kirkko on paikkakunnan ykköskohde erityisesti kesäaikana, jolloin kirkossa on järjestetty opastus.

Moni ulkopaikkakuntalainen on ihastellut arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnitteleman Kajaanin kirkon kauneutta, sen arkkitehtuurin sekä sen nikkarityylin yksityiskohtien vuoksi. Kajaanin kirkosta on pidetty hyvää huolta ja se on palvellut seurakunnan tarpeita lukemattomissa juhlissa ja jumalanpalveluksissa.

Keisarillinen senaatti päätti 28.9.1893, että Kajaanin vanhan, ränsistyneen kirkon tilalle rakennetaan puukirkko. Tammikuussa 1895 kirkon piirustukset lähetettiin tuomiokapituliin. Senaatti vahvisti kirkon piirustukset 11.4.1895. Rakennustyöt aloitettiin elokuussa 1895.

Kajaanin kirkko edustaa kotikirkkoa myös niille kajaanilaiselle, jotka ovat muuttaneet toisille paikkakunnille. Kirkkoon on monella vahvat tunnesiteet. Kajaanin kirkko on pyhä paikka ja siellä on vietetty unohtumattomia hetkiä lukuisissa perhe- ja sukujuhlissa. Moni säilyttää muistoaan erityisesti myös omasta rippikirkostaan, jonne voi palata muistojensa ja kokemustensa kanssa.

Kirkko viestittää sanomaa jo olemassaolollaan. Kirkkorakennus on keskeinen symboli kristinuskosta ja sen sanomasta. Kajaanin kirkko on myös viesti historiasta ja historian merkityksestä. Kirkko rakennettiin suurten ponnistusten kautta ja se on tarkoitettu säilymään vuosisatojen ajan aina uusille sukupolville. Kajaanin kirkosta välitetyt tilaisuudet palvelevat myös muiden seurakuntien seurakuntalaisia hyvin laajalla alueella Radio Kajauksen kuuluvuusalueen kautta.

On hyvä muistaa, että Kajaanin seurakunnan alueella on myös kaksi muuta kansallisesti huomioitua kirkkorakennusta. Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden julkaisussa kauneimpien kirkkojen joukkoon on otettu Vuolijoen kirkko, joka täyttää 110 vuotta 1.1.2017 sekä Paltamon seurakunnan Paltaniemen kuvakirkko, joka täyttää tänä vuonna 290 vuotta.

Me voimme kunnioittaa Kajaanin kirkkoa sekä muita kirkkorakennuksia osallistumalla niissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Samalla osoitamme kunnioituksemme kirkon suunnittelijoille ja rakentajille sekä kirkon rakentamisesta päättäneille päätöksentekijöille. Lopulta osoitamme kiitoksemme ja kunnioituksemme myös Jumalalle, joka palvelee meitä kirkossa hänen seurakuntansa jäseninä ja hänelle rakkaina ihmisinä.