Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään Kajaanissa 4-7.8.2016, eli tulevana viikonloppuna. Kotiseutupäiviä on rakennettu laajassa yhteistyössä Kajaanin eri organisaatioiden kesken, koskien myös kahta kansankirkkoa. Sunnuntaina 7.8. klo 10 järjestetään linnan raunioiden edessä, joen rannassa, ekumeeninen jumalanpalvelus, jossa on yhdistetty ortodoksinen ja evankelis-luterilainen kirkkokuoro. Ekumeenisessa sanajumalanpalveluksessa liturgia toteutetaan yhteistyössä molempien kirkkokuntien kesken. Molempien seurakuntien messu siis siirretään kirkkotiloista ulkotiloihin kyseisenä sunnuntaina.

Tapahtuman nettisivuilla todetaan: ” Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat Suomen Kotiseutuliiton ja kotiseututyön vuosittainen päätapahtuma, joka on järjestetty vuodesta 1949 lähtien. Päivillä käsitellään kotiseututyön ajankohtaisia aiheita ja esitellään järjestäjäalueen omaleimaisuutta, paikallisia perinteitä, käyntikohteita ja nähtävyyksiä.” Kotiseutupäivien teemaksi on valittu Tienviitta tulevaisuuteen, joten pelkästään menneisyyteen tilaisuuksilla ei haluta katsoa, vaikka yhdellä historian tapahtumalla, Kajaanin linnan räjäytyksen 300-vuotismuistolla halutaan eläytyä menneisyyden tapahtumiin perjantai-illan spektaakkelissa.

Kotiseututyö tulee kenelle tahansa vastaan silloin, kun saa vieraaksi muualta kotoisin olevia niin koti- kuin ulkomaisia vieraita. Heille kerrotaan oman kotiseudun luonnosta, kulttuurista ja nähtävyyksistä. Parhaiten voi omaan kotiseutuunsa eläytyä, kun katsoo sitä yhdessä vieraidensa näkökulmasta. On hyvä, että aina ajoin kykenee katsomaan omaa kotiseutuaan ”uusin silmin”.

Kotiseututyölle voidaan selkeästi löytää perusteita myös Raamatusta. Profeetta Jeremia, joka puhutteli pakkosiirtolaisuuteen vieraalle maalle lähetettyä juutalaisyhteisöä, totesi Herran sanana: ”Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne” (Jer. 29:7).

Asuipa ihminen siis omilla juurillaan tai lähetettynä uudelle paikkakunnalle, oman paikkakunnan menestys on tärkeää. On tärkeää rakentaa oman paikkakuntansa hyvinvointia ja toimia oman asuinalueensa parhaaksi. Siihen tarvitaan eri tahojen yhteistyötä, yhteistä tulevaisuuden pohdintaa sekä oman alueen vahvuuksien tunnistamista. Siihen työhön tarvitaan myös kutsumusta. Myös hengellinen kutsumus rakentaa oman alueen hyvinvointia ja menestystä. Tarvitaan määrätietoisia ihmisiä, jotka toimivat oman kutsumuksensa mukaan oman kotiseudun kehittämisen puolesta. Me kirkossa ja seurakunnissa siis toimimme sekä myös rukoilemme oman kotiseutumme puolesta ja toivomme sille Jumalan antamaa menestystä!