Venäjän nykytilanteeseen liittyvät uutiset ovat puhuttaneet meillä runsaasti monella eri elämänalueella. Heinäkuussa presidentti Vladimir Putin allekirjoitti lakikokonaisuuden, joka oli nimetty terrorismin vastaiseksi laiksi. Tämän lain sisältö on puhuttanut runsaasti myös kirkollisia piirejä, koska keskeiseltä osaltaan tätä lakia on luonnehdittu myös Venäjän uudeksi uskontolaiksi.

Eri puolilla Eurooppaa on tiedossa, että ääri-islamilaisten terroristien toimintatapaan on kuulunut motivoida itsemurhaiskuja uskonnollisin tunnuksin. Venäjän tilanteeseen sovellettuna Venäjän uusi uskontolaki säätelee erityisen voimakkaasti kaikkien ulkomaisten vierailijoiden mahdollisuutta toimia Venäjän alueella, jotka vievät uskonnollista sanomaa.

Lisäksi uudet lait laskevat rikosoikeudellisen vastuun alaikärajaa, koventavat rangaistuksia terrorismista ja radikalismista sekä rajoittavat uskonnonharjoitusta ja lähetystyötä Venäjällä. Lakia on oikeutetusti arvosteltu Venäjällä. Esimerkiksi Baptistiliiton ulkoasiainjohtaja Vlasenko tulkitsee lakia: “Jos seurakunnan jumalanpalvelukseen tulee uskosta osaton ihminen ilmoittamatta, että hän ei ole uskossa ja samassa tilaisuudessa yleisesti kutsutaan läsnä olevia kääntymään Jumalan puoleen sekä ryhtymään Kristuksen seuraajaksi, tämän kaltainen kutsu tulkitaan missionääriseksi toiminnaksi ja olisi lakimuutoksen perusteella rangaistava teko.”

Medialähetysjärjestö IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka on myös hyvin huolissaan äkillisestä käänteestä Venäjällä. Järjestön nettisivuilla on laajasti kommentoitu uuden lain seurauksia. Laki kohdistuu suureksi osaksi kaikkiin protestanttisiin kirkkoihin sekä muihin ortodokseihin paitsi Moskovan patriarkaatin alaisiin seurakuntiin. Seurakunnissa pelätään toiminnan rajoituksia sekä viranomaisten puuttumista seurakuntien toimintaan. Nähtäväksi jää, miten viranomaiset soveltavat uutta uskontolakia.

Lain vaikutusta on pohdittu myös Kajaanin seurakunnassa. Seurakunnallamme on Segezan ystävyysseurakunta Vienan-Karjalassa. Eläkkeelle jäänyt nimikkolähettimme, Olavi Raassina oli tietoinen Venäjän uudesta uskontolaista, mutta arveli, ettei laki vaikuta ystävyysseurakuntasuhteitten hoitamiseen. Tärkeintä on, että Segezan seurakunnasta on esitetty kutsu vierailijoille ja seurakunta hoitaa yhteydet viranomaisiin päin. 

Raassina arvioi, että uusi uskontolaki kohdistuu erityisesti Venäjällä koettuihin vieraisiin vaikutteisiin, eikä pahimpiin pelkoihin ole aihetta. Joka tapauksessa ilmapiirin kiristyminen niin Venäjällä kuin Euroopassa on nähtävissä niin lainsäädännön kuin myös viranomaisten toimintojen näkökulmasta. Terrorin luoma uhkakuva saa aikaan todellisia muutoksia kaikkialla. Terrorismin viha luo pelkoa ja ahdistusta, mutta emme saa alistua terroristien luomaan mielivaltaan.