Vuoden vaihtuessa arvioidaan aina edellistä vuotta ja samalla katsotaan eteenpäin, mitä uusi vuosi voisi tuoda tullessaan. Kirkkomme työssä näitä arvioita ei perusteta mihin tahansa, vaan tarkkoihin tutkimustietoihin, jota materiaalia on seurakuntien käytettävissä hyvin runsaasti. Loppuvuonna ilmestyi kirkon tutkimuskeskuksen nelivuosikertomus, joka on nimeltään Osallistuva luterilaisuus, Tutkimus kirkosta ja suomalaisista.

 

Raportin johdannossa todetaan: ”Viimeisten vuosien aikana suomalaiset ovat kohdanneet monella tavalla muuttuneen maailman. Ylitse muiden nousevat ainakin globaalinen talousjärjestelmän kriisit ja niihin liittyvä eriarvoistumiskehitys, oikeistopopulististen puolueiden nousu Länsi-Euroopassa, pakolaisuuden samalla myös uskonnollisen terrorismin lisääntyminen sekä uskonnon poliittisen vaikutusvallan kasvu.”

 

Nykyoloissa on kirkon asiantuntijapiireissä sekä kirkolliskokouksessa pohdittu kirkon tulevaisuuskomitean pohjalta tehtyjä arviointeja. Siinä todetaan ongelmaksi jäsenmäärän kehityksen, mutta jos sitä verrataan esimerkiksi poliittisten puolueiden tai muihin yhteiskunnallisesti vahvoihin instituutioihin, niin kirkko on kyennyt säilyttämään jäsenistöään huomattavasti paremmin kuin monet muut instituutiot.

 

Kirkon tulevaisuuskomitean mukaan kirkon suurimmat uudistustarpeet liittyvät seurakuntien toimintakulttuuriin. Monet seurakunnat ovat jo aloittaneet muutostyön, jossa seurakuntalaiset pyritään nostamaan toiminnan ja kirkon elämän keskukseen. Tavoitteena on ollut lisätä työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyötä. Myös nuorille tarvitaan huomattavasti suurempi tehtävä kirkon päätöksenteossa. Kirkon jäsenyyden lujittaminen seurakunnissa on myös tärkeä tavoite.

 

Kirkosta saatava tutkimustieto yleisellä tasolla koskee pääosin paikallisesti myös Kajaanin evankelis-luterilaista seurakuntaa. On tärkeää, että seuraamme täällä valtakunnallista kehitystä ja kykenemme toimimaan ajan vaatimusten edellyttämällä tavalla. Eri puolilla maailmaa eletään epävarmuuden tunteiden keskellä. Maailma ei enää toimi vakaasti, vaan yllättäviä tapahtumia ja epävarmuutta uutisia tulevaisuuden edessä tulee jatkuvasti esiin.

 

Kirkkomme työhön kuuluu aktiivinen ote. Emme vain seuraa, mitä ympärillämme ja maailmassa tapahtuu, vaan haluamme toimia niin, että kykenemme toimimaan jatkuvien muutosten keskellä. Kristittyinä emme saa vaipua epätoivoon tai maailman tapahtumien voivotteluun. Tiedämme, että tässä maailmassa toimivat erilaiset tuhoisat voimat, joita vastaan on syytä taistella. Kaikkeen emme voi vaikuttaa henkilökohtaisesti, mutta toimimalla omalla paikallamme ja kantamalla esirukousta luomme toiveikkuuden ilmapiiriä ympärillemme myös vaikeina aikoina.