Reformaatio oli hyvin moni-ilmeinen aatehistoriallinen hyökyaalto ja sen vaikutus ulottui kirkon lisäksi esimerkiksi sivistykseen ja yhteiskuntaan. Minulle reformaatio pappina on henkilökohtaisesti tuonut esiin sen, että asioita pitää tutkia ja pohtia ja tehdä omakohtaisia löytöjä. Tämä oli niin Martti Lutherin kuin myös Mikael Agricolan keskeinen opetus. Siinä hengessä olen jo nuoruudesta lukio- ja opiskeluajoilta lähtien toteuttanut reformaation keskeistä periaatetta, että Raamatun äärellä saa tehdä henkilökohtaisia löytöjä. Tutki ja rukoile oli Agricolan tärkein periaate.

 

Lisäksi itselleni avautui jo lukioikäisenä kristillinen tieto- ja kaunokirjallisuus, jota aloin harrastamaan myös englannin kielellä. Olen lukenut paljon elämäkertoja, jossa kristinuskon sisältö on ollut keskeisenä esillä. Olen myös siinä ollut onnellisessa asemassa, että olen saanut opiskella sitä alaa, jota rakastan, eli Raamattua, siitä noussutta elämänkokemusta ja opetusta niin kirkkoisiltä kuin –äideiltäkin.

 

Reformaatio merkitsee minulle myös alkulähteille palaamista, joka oli Lutherin keskeinen korostus. Uuden testamentin opinnot avasivat minulle sen näkökulman, että uuden testamentin kreikankieli ja erityisesti evankeliumit ovat hyvin yksinkertaista kieltä. Se kirjoitettiin kielellä, jota kaikki ymmärsivät. Tosin Paavalilla on yhtä ja toista vaikeatajuista, mutta Paavaliakin voi ymmärtää, kun hänen kirjeitään lukee ja tutkii.

 

Armo on yksi reformaation keskeisin asia kirkon kannalta. On myös syytä pohtia, kuinka armo voisi läpäistä vielä paremmin tätä aikaa.

 

Kun on tutkittu pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia, niin niille on löydetty yhteinen nimittäjä luterilaisesta kirkosta. Meidän evankelisluterilainen kirkkomme on jo viidensadan vuoden ajan julistanut armon ja rakkauden sanomaa ja myös toiminut ihmisarvoisen elämän edistämiseksi. Aina voidaan tietysti olla kriittisiä kirkkoa kohtaan, mutta kiistämätön tosiasia on se, että pohjoismaissa sosiaaliset elämänolosuhteet ovat kehittyneet hyvin suotuisasti vaikka luonnonolosuhteemme ovat olleet hyvin ankarat.

 

Reformaation merkkivuotta vietetään tänä vuonna otsikon Armoa 2017! alla. Nimi viittaa armoon käsitteenä, mutta myös pyyntönä ja kehotuksena. Tämä merkkivuosi on hyvä tilaisuus yhdessä kysellä, mitä on hyvä ja armollinen elämä tänään ja tulevaisuudessa. Mistä löydämme armon?

 

Me elämme myös hyvin koettelevaa aikaa. Monet pelot ja uhkakuvat ovat kuin mustana pilvenä koko ihmiskunnan yllä. Siinä moni väsyy ja menettää voimansa. Kun ihminen vihastuneena nykyaikaan alkaa tuomita itsensä ja ehkä useimmin toiset, niin syytösten ja tuomitsemisten keskeltä olisi päästävä elämässä eteenpäin. Uuteen virsikirjan lisäosaan tuli hyvin tunnettu kansainvälinen virsi Amazing Grace, eli virsi 932 Oi ihmeellistä armoa. Se viittaa ihmisen pelastuskokemukseen hädän keskellä. Siinä kuvataan armon kokemusta hyvin hämmentyneenä ja ihmeellisenä kokemuksena.

 

Tämän ajan ihminen saattaa etsiä ihmiskunnan pelastusta monesta sinänsä hyvästä asiasta. Kuitenkin meidän ihmisten parhaimmatkin ponnistelut voivat päätyä epäonnistumiseen. Tämä virsi kuvaa sitä kokemusta, että juuri epäonnistuneena itseensä ja toisiin pettyneenä ei jää vain elämän ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, vaan on Jumalan jakamattoman huomion kohteena.

 

Myös Niilo Rauhalan virsi 825 kertoo armon kokemisesta. Virren ensimmäinen säkeistö kuuluu:

 

Armo suuren Jumalamme
avarasti hengittää,
hoitaa meitä matkallamme
kohti rantaa seestyvää.
Edessä on ensin yö,
johon pelon aalto lyö.
Mutta kuolemankin säällä
Herra kulkee vetten päällä.

 

 

Reformaation juhlavuoden lähtölaukauksena oli Lutherin 95 teesin julkaiseminen. Se tapahtui 31.lokakuuta 1517.  Lutherin teesiin numero 28, joka tunnetaan laajasti: On varmaa, että kun raha kilahtaa kirstuun, voitonhimo ja ahneus voivat kasvaa, mutta kirkon esirukousten vaikutus on yksin Jumalan huomassa.

 

Me elämme hyvin talouskeskeistä elämää ja ajattelua. Rahavirrat ohjaavat kaikkea elämää. Vaikka rahassa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta se vaara siinä on, että voitonhimo ja ahneus niin herkästi kasvavat. Silloin tulee aina esille se, että toista ihmistä käytetään välikappaleena voitonpyynteihin. Eli oma teesini olisi: älä lankea ahneuteen vaan pysy aina kohtuullisuudessa.