Vapaus on keskeinen sana ja asia, kun olemme viettäneet Suomi 100-juhlavuotta. Tunnemme vapauden merkityksen, koska historian ja yhteisessä muistissamme on, mitä oli elää suurvallan käskyn alamaisina. Kansakunnan tie oman kulttuurin, hallinnon ja talouselämän luomiseksi oli vaivalloista ja vaati suuria ponnisteluja ja uhrauksia.

Kaikissa sotaveteraanien juhlatilaisuuksissa annetaan erityinen kunnia sille, että saamme elää vapaassa ja itsenäisessä valtakunnassa. Ne taistelut, joita käytiin runsaat 70 vuotta sitten, käytiin nimenomaan maamme vapauden tähden. Ja vielä niinkin, että yksi pyrkimys oli myös säilyttää vapaus harjoittaa kristillistä uskoa, koska vastustajana oli ateistinen valta, jonka orjuudessa uskon harjoittaminen olisi ollut hyvin vaikeaa.


Elämä vapaassa merkitsee sitä, että meillä kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia. Meillä on uskonnon vapaus ja oikeus valita omat päättäjät. Vapauden reunaehtona on aina vastuu. Saamme valita oman tiemme ja elää niin kuin tahdomme, kun toimimme vastuullisesti ja omantuntomme mukaan. Martti Lutherin keskeisimpiä kirjallisia teoksia oli Kristityn vapaudesta. Luther kävi suuren periaatteellisen taistelun siitä, ettei edes kirkko saanut sitoa omiatuntoja, vaan jokaisen kristityn tuli itse löytää oma tiensä vapauteen. Uskossa ollessaan kristitty ei näet ollut kenenkään orja, vaan hän oli täysin vapaa.

Ihminen, joka on Jumalalta saanut kaikki syntinsä ja täydellisesti anteeksi, on tullut Jumalan vapauttamaksi omassatunnossaan. Syyllisyys on pyyhitty pois. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta Jumala on antanut kaiken anteeksi. Jeesus on ottanut syntimme omaksi syykseen ja kärsinyt siitä rangaistuksen. Jumalaan uskova kristitty ei elä syyllisyyden alla. Hänet on otettu armoliittoon. Hän on sisäisesti vapaa.

Kysynkin sinulta, hyvä lukijani: Oletko sinä vapaa? Oletko saanut jättää syntisi jo pois harteiltasi? Tiedä, että Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan, jotta sinullakin olisi tämä vapaus. Todellinen vapaus on vielä sanomattomasti suurempi kuin mikään inhimillinen vapaudeksi kutsuttu tila. Saat elää sisäisesti vapaana ihmisenä vailla niitä taakkoja, joita toiset tai itse asetat itsellesi kannettavaksi. Sinut on tarkoitettu elämään kristittynä ja iloitsemaan vapaudestasi täydestä sydämestäsi!