Kulunut vuosi 2017 on monella tapaa ollut mieltä kohottava, kun maassamme on järjestetty lukuisia hienoja kulttuuritapahtumia Suomi100-juhlavuoden merkeissä. On hienoa olla suomalainen, kuten monissa tilaisuuksissa ja kirjoituksissa on todettu. Moni asia on meillä Suomessa kansainvälisesti verrattuna sangen hyvin.

 

Yksi tärkeimpiä asioita, joista saamme suomalaisina iloita, on suomalainen luonto. Harvassa maassa maailmalla on mahdollista toteuttaa meidän suomalaisten itsestään selvinä oikeuksina pidettyä vapaata liikkumisoikeutta luonnossa. Myös ilman ja maaperän puhtaus eivät ole itsestään selviä asioita tämän päivän maailmassa, jossa tiheästi asutuilla seuduilla kärsitään vakavista terveyteen kohdistuvista uhkista. Me tiedostamme, että luonnon suojelun eteen on jatkuvasti tehtävä työtä.

 

Olen suomalainen ja saan kokea suurta iloa siitä, että voin elää maassa, jossa on meidän omien kansalaisten käsissä kehittää ja rakentaa maata ja jossa voimme elää mahdollisimman onnellista elämää. Meidän maamme on myös suhteellisen turvallinen maa, jota suojelevat kansalaisten luotettavina pitämät instituutiot.

 

Olemme osalliset hyvinvoinnista, jota tosin viime vuosien taloudelliset vaikeudet ovat osoittaneet, ettei taloudellinen menestys ole itsestään selvää, vaan meidän kansalaisten ja kansan edustajien on osattava tehdä paljon viisaita ratkaisuja, niin että hyvinvointia riittäisi tulevaisuuteenkin. Myös yhteistyö eri valtioiden kanssa on tärkeää tämän nykyisen maailmanajan keskellä. Emme ole yksin, vaan meitä on yli 7 miljardia asukasta tällä maa-planeetalla.

 

Hyvinvointivaltioon kuuluu osallisuus ja oikeus toteuttaa henkisesti ja hengellisesti merkityksellistä elämäntapaa. Meillä on kohtuullisen rikas kulttuurielämä siihen kuuluvine juurineen. Meillä on uskonnonvapaus, jossa voimme olla jäseninä joko kansamme historiallisissa kirkoissa tai liittyä uudempiin hengellisiin liikkeisiin. Kirkkokuntien välinen yhteistyö on tärkeää tänäkin aikana.

 

Profeetta kehottaa meitä Jeremian kirjassa ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne (Jer. 29:7). Ajallinen ja maallinen menestys eivät ole vääriä tai toisilleen vastakkaisia asioita hengellisiin asioihin nähden, kuten joskus saatetaan ymmärtää. Kristittyinä voimme tavoitella hyvää elämää ja hyvinvointia sekä edistää sitä lähimmäistemmekin kohdalla. Juhlistakaamme Suomi100-itseäisyyspäivää sille kuuluvin arvokkain tavoin.