Kainuun seurakuntien luottamushenkilöiden päätettäväksi on 15.3.2018 tulossa ratkaisu, muodostetaanko Kainuuseen seurakuntayhtymä. Ilman Kajaanin seurakunnan myönteistä kantaa hanke ei toteudu. Ajatus seurakuntayhtymästä ei ole uusi. Vuoden 2015 kevään kirkolliskokouksessa oli käsiteltävänä kirkkohallituksen esitys seurakuntarakenteiden uudistamisesta, joka raukesi hyvin niukan äänestystuloksen seurauksena. Tuon päätöksen mukaan kaikkien seurakuntayhtymien olisi ollut kuuluttava seurakuntayhtymään.

 

Yhtenä suurimpana hankkeen raukeamiseen johtaneena oli hallintouudistuksen pakollinen luonne. Moni katsoi, että seurakuntayhtymiä olisi toteutettava vapaaehtoisuuden pohjalta. Seurakuntien toimintaa ovat kuitenkin valvoneet tuomiokapitulit ja kirkkohallitus. Niillä seurakunnilla, jotka ovat pitäneet sinnikkäästi kiinni itsenäisyydestä, rajat ovat tulleet eteen heikentyneen talouden edessä.

 

Seurakunnat ovat historiallisesti toimineet itsehallinnon periaatteella. Tämä itsenäisyysperiaate on ollut hyvin syvästi tiedostettuna kirkollisten päättäjien mielissä. Lähihistoriassa on silti tapahtunut suuriakin muutoksia. Vuonna 1976 tuli voimaan laki seurakuntayhtymistä. Päätöksen mukaan saman kunnan alueella olevien seurakuntien oli muodostettava seurakuntayhtymä. Seurakunnat säilyttivät toiminnallisen itsenäisyyden, mutta toiminnan tukirakenteeksi perustettiin yhtymähallinto.

 

Eduskunnan päätettäväksi on tulossa hyvin merkittävä sote-maakuntauudistus. Ratkaisusta on kiistelty pitkään ja käyty periaatteellista keskustelua siitä, miten hanke olisi toteutettava. Uudistuksen tavoitteena on palveluiden parempi saatavuus ja riittävät resurssit palveluiden toteuttamiseksi. Nyky-yhteiskunnan hallinnollisten ja toiminnallisten vaatimusten jatkuvasti kasvaessa olisi kirkossakin tunnustettavat tosiasiat, että seurakuntien ei ole pidemmän päälle mielekästä toimia pitäytyen tiukasti kiinni omaan itsehallintoonsa, vaan kyettävä entistä enemmän toimimaan yhdessä.

 

Martti Luther totesi aikanaan, että kirkkoa on aina uudistettava. Tämä koskee myös meidän aikamme kirkkoa. Emme voi kirkossa seurata kuin katsomosta, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Meidän on toimittava yhteiskunnallisten muutosten keskellä niin, että voimme kehittää seurakunnallista toimintaa Kainuussa sekä toteuttaa tarpeellisia rakenneuudistuksia. Päätös Kainuun seurakuntayhtymästä ratkaistaan periaatetasolla, ei kiistelemällä siitä, kuka voittaa tai mahdollisesti menettää jotakin uudistuksessa.​