Ensi marraskuun 18. päivänä järjestetään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossamme kirkollisvaalit. Edellisellä viikolla, eli tiistaista lauantaihin 6.–10.11.2018 on äänioikeutetuilla seurakuntalaisilla ennakkoäänestysmahdollisuus. Vaalien teemana on Minun kirkkoni, jolla halutaan ilmaista sitä, että jokainen seurakuntalainen voi vaikuttaa siihen, millainen oma seurakunta on.

Äänestäminen on myös kannanotto siihen, että arvostaa oman seurakuntansa työtä ja toimintaa. Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan päättäjät, joiden tehtävänä on suunnitella ja kehittää seurakunnan toimintaa. Vaaleissa valittu kirkkovaltuusto nimeää jäsenet kirkkoneuvostoon, jonka tehtävänä on muun muassa päättää seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista, kuten rakennushankkeista. Kirkkoneuvosto ja -valtuusto päättävät myös keskeisistä työntekijävalinnoista ja uusista viroista.

Seurakuntien luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Siihen kuuluu myös päättää seurakunnan toiminnan painotuksista. Tämän tehtävän merkitys korostuu tänä aikana, jolloin elämme yhteiskunnassa hyvin suurten muutosten keskellä ja haasteita luovat esimerkiksi seurakuntien varojen väheneminen.

Päättäjiksi tarvitaan henkilöitä, joilla on kokemusta ja näkemystä eri elämänaloilta. Tarvitaan myös nuoria päättäjiä, jotka tuovat omat näkökulmansa yhteiseen päätöksentekoon. Eri kokemusmaailmat avaavat päätöksentekoa niin menneisyyden kuin tulevaisuuden näkökulmista.

Olen saanut kokemusta kirkkoherran viran hoitamisesta kahden vuoden ajan Vuolijoen seurakunnassa sekä viiden vuoden ajan Kajaanin seurakunnassa. Nämä vuodet ovat osoittaneet minulle, kuinka tärkeä oma seurakunta on seurakunnan luottamushenkilöille. Heille on tärkeää kokea, että seurakunnan asioita hoidetaan mahdollisimman hyvin.

Kirkon vaalisivustolla seurakuntavaalit.fi, johon kannattaa käydä tutustumassa, kysytään: Minkälainen on sinun kirkkosi? Miten seurakuntasi toimii – mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan? Vaalivuoden aikana kirkossamme halutaan herättää ajatuksia ja keskustelua viiden eri valtakunnallisen vaaliteeman kautta: Minun kirkkoni uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu.

On myös muistettava, että jokainen seurakunnan jäsen voi vaikuttaa seurakunnan toimintaan, ei vain päättäjiensä kautta, vaan myös osallistumalla sen järjestämiin tilaisuuksiin. Kaikilla meillä on paikka ja tehtävä seurakunnassa. Kristityn kutsumukseen vastaamalla jokainen meistä rakentaa omaa seurakuntaansa omassa elämänpiirissään ja ympäristössään. Kristittyinä voimme osallistua myös oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen kansainvälisen diakonian ja lähetystyön välityksellä.