Kainuun Sanomat nosti jokin aika sitten esiin uutisen, jonka mukaan Kajaanin ev.-lut. seurakunnalla on hyvin laaja-alaista kerhotoimintaa varhaisnuorille ja suuremmaksi osaksi vielä ilmaista. Moni ei välttämättä tiedä, että seurakunta tekee merkittävää nuorisotyötä, josta niin työntekijät ja vapaaehtoiset kuin myös nuoret itse saavat iloita. Hyvin tehty työ on aina palkitsevaa kaikille osapuolille.

Lokakuussa (13.10.) Kajaanin seurakunta sai myös julkisen tunnustuksen siitä, että Kajaanin seurakuntavaalien ehdokkaista alle 30-vuotiaita on peräti 21 prosenttia. Tällä hetkellä nuoria aikuisia seurakunnan päättäjistä on koko kirkossamme vain 6 prosenttia. Tässä onkin suuri haaste meille kajaanilaisille lähteä ääniuurnille. Koteihin on jo lähetetty vaali-ilmoitus kaikille äänioikeutetuille ja nyt olisi kaikkien syytä etsiä itselleen sopiva ehdokas, jolle haluaa oman äänensä antaa. Valinnan varaa siis löytyy!

Tunnustuksen antoi Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI, joka toimii Nuori kirkko ry:n sekä Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat –yksikön kanssa. Nuorten aikuisten ehdokkuuksista ei ole vielä maan laajuista tilastoa, mutta Kajaanin seurakunnan erottuminen aktiivisuudessa seurakuntien keskeltä oli selkeästi havaittavissa. Kajaanin seurakunnan julkisen kuvan kannalta olisi vielä hienoa, jos nuoret aktivoituisivat myös äänestämään.

Marraskuun seurakuntavaaleihin on Suomessa luotu laaja yhteistyöverkosto, jolla pyritään tekemään kampanjaa nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleihin. Muita mukana olevia yhteistyötahoja vaaleissa ovat Suomen Partiolaiset, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ja Suomen NNKY-liitto.

Nuorten aikuisten vaikuttamistyöryhmä NAVI pitää syksyn 2018 seurakuntavaaleja evankelisluterilaisen kirkon kohtalon kysymyksenä. Suomessa arvioidaan olevan yksi maailman parhaista nuorisotyöjärjestelmistä, mutta valitettavasti monet nuoret aikuiset vieraantuvat ja katoavat kokonaan kirkon toiminnasta aikuistumisensa jälkeen. Parhaiten vastuuta asiasta voivat ottaa nuoret aikuiset itse ja he voivat olla luomassa uudenlaista ja osallistavaa toimintaa seurakuntiin.

Paljon keskustellaan tänä aikana nuorten tukemisesta. Suomessakin nuorten syrjäytymisvaara on todellinen. Tämän vuoksi on tärkeää, että nuoret itse aktivoituvat ja haluavat toimia toisten nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yksi keskeinen kanava toimimiseen on yhteiskunnan ja kirkon päättävissä elimissä. Jokainen meistä tarvitsee joskus apua. Nuori ihminen tarvitsee kehityksensä tueksi niin toisten nuorten kuin myös vanhempien tukea. Kun kukaan ei jää ulkopuoliseksi, niin meidän kaikkien elämänlaatu paranee!