Tammikuun lopussa Kajaanin evankelis-luterilainen seurakunta toteutti Kirkkopalvelujen ja IROResearch-tutkimuslaitoksen kanssa seurakuntatutkimuksen, jossa puhelimen välityksellä otettiin yhteyttä neljäänsataan yli 18-vuotiaaseen kajaanilaiseen. Kyselyssä etsittiin vastauksia muun muassa siihen, millainen kokemus ja mielikuva kajaanilaisilla on seurakunnasta ja miten kukin vastaaja on tullut kohdatuksi seurakunnan taholta. Tutkimuksesta on saatu ensimmäiset tulokset, mutta niitä ei olla vielä yksityiskohtaisesti analysoitu. Tuloksista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Tutkimuksen alustavat tulokset ilahduttivat myönteisyydellään. Tulokseksi saatiin, että kaksi kolmasosaa kajaanilaisista kokee Kajaanin seurakunnan myönteisesti, hieman vajaa kolmasosa neutraalisti ja vain muutama prosentti negatiivisesti. Myös muita erilaisia myönteisiä mielikuvia liitettiin Kajaanin seurakuntaan varsin runsaasti.

Nykyajan viestinnässä korostuvat helposti kielteiset uutiset, kun taas myönteiset asiat jäävät helposti vähemmälle osalle. Kohu-uutisiin on helppo tarttua ja paisutella niiden merkitystä. Ihmisten mielikuviin saattaa tarttua ennemmin negatiiviset seikat kuin positiiviset. Aina näin ei kuitenkaan ole. Kirkosta saadut myönteisetkin uutiset tavoittavat ja vaikuttavat suomalaisten asenteisiin.

On tärkeää, että paikallisseurakunta viestii omalla osaamisalueellaan, vaikka seurakunta ei aina tulisikaan näkyviin myönteisellä tavalla valtakunnallisessa mediassa. Paikallisseurakunnas- sa vaikuttavat myös henkilösuhteet, jotka jättävät myönteisiä jälkiä, vaikka valtakunnan uutisissa olisikin jatkuvasti kirkkoon kohdistuvia kriittisiä asioita, kuten kirkosta eroaminen.

Yksi keskeinen ja kiinnostava tutkimuksen osa-alue oli seura- kunnan viestinnän tavoittavuus. Kotiseurakuntani-lehti osoittautui varsin yleisesti luetuksi tiedotusvälineeksi. Vastaajista 70 % oli joko lukenut tai ainakin selaillut edellistä seurakuntalehteä. Seurakunta oli löydetty myös muista paikallisista sanomalehdistä sekä seurakunnan internet- ja sosiaalisen median sivuja oli seurannut yli 40 % kajaanilaisista.

Olemme siis saaneet paljon tietoa siitä, miten seurakuntaan suhtaudutaan ja mitä seurakunnalta odotetaan. Tietoa tullaan jatkossa käyttämään toiminnan kehittämiseen. Myös viestintään tullaan edelleen kiinnittämään runsaasti huomiota. Seurakunnalle on uskottu sanoman välittäminen, ja tätä tehtävää haluamme toteuttaa mahdollisimman hyvin.