Suomen Merimieskirkon kesäjuhlat järjestettiin elokuussa Kajaanissa yhteistyössä Kajaanin seurakunnan kanssa. Juhlien teema oli ”Kainuun mereltä maailman merille”. Kainuustakin on jo aikoinaan lähdetty ulkomaille työn ja paremman tulevaisuuden toivossa. Osa on myös lähtenyt Suomesta ulkomaille perustettuaan perheen ulkomaalaisen puolison kanssa. Monille Merimieskirkon toiminta ei ole tuttua, ellei ole sattunut kohtaamaan järjestön toimintaa joko Suomessa tai muualla Euroopassa.

 

Suomen Merimieskirkko perustettiin vuonna 1875 tavoitteena toimia eri satamakaupungeissa erityisesti merenkulkijoiden hyväksi, joka oli keskeinen ulkomailla toimiva ammattiryhmä. Sittemmin Merimieskirkon toiminta laajeni osaksi Suomen ev.lut. kirkon ulkosuomalaistyötä, jossa tavoitetaan kaikkia ulkomailla asuvia, työskenteleviä tai opiskelevia suomalaisia. Merimieskirkot Euroopan satamakaupungeissa ovat luoneet ikään kuin suomalaisuuden keskuksia, josta saa erilaisia palveluja ja tarvittaessa myös apua ongelmiensa keskellä.

 

Oma kokemukseni kirkon ulkosuomalaistyöstä on ollut varsin rohkaisevaa. Kirkon toiminta ulkomailla synnyttää erityisen yhteyden kokemuksen vieraiden maiden olosuhteiden keskellä. Syntyy aivan omanlainen tunteensa, kun voi kokoontua ulkomailla hengelliseen tilaisuuteen suomalaisten kesken. Jokainen suomalainen kantaa sisimmässään palan kotimaataan ja ulkomailla kotimaan tunnetta on hyvä päästä vahvistamaan vieraissakin olosuhteissa.

 

Monella suomalaisilla on ulkomailla selvästi havaittava tarve kokoontua yhteen ja samalla kokea niin kulttuurista kuin myös hengellistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, jonka kirkko voi tarjota. Erityisesti olen ihaillut merimieskirkon toiminnassa sitä, että toimintaa on pystytty rakentamaan hyvin monipuoliseksi, niin että toiminta ei keskity vain hengellisiin asioihin, vaan sillä on myös vahvasti sosiaalinen, kulttuurinen ja diakoninen ulottuvuutensa.

 

Suomen Merimieskirkon kotisivuilta löytyy paljon tietoa järjestön toiminnasta. Toimintatilasto kertoo, että vuosittain Suomen Merimieskirkossa syntyy noin 300 000 kohtaamista. Toiminnan luonteesta kertoo myös se, että noin puolet Merimieskirkon tuloista kertyy vapaaehtoisista lahjoituksista. Suomen Merimieskirkon toiminta koetaan varsin tarpeelliseksi. Myös Kajaanin seurakunnassa on merimieskirkkopiiri toiminut jo lähes 90 vuotta, mikä kertoo siitä, että ulkosuomalaisten auttamistyö on koettu tärkeäksi tehtäväksi seurakuntalaisten toimesta myös Kajaanissa.