Kainuussa on viime vuosien aikana totuttu puheeseen Uudesta sairaalasta sen tarkemmin nimeämättä, mistä on puhuttu. Varmaan lähes kaikkien kainuulaisten tiedossa on ollut, että Kajaaniin on ollut nousemassa uusi Kainuun sairaala. Perjantaina 17.1. vietettiin Kainuun uuden sairaalan avajaisia kutsuvieraitten kanssa. Valtiovallan edustajana tilaisuudessa oli eduskunnan varapuhemies Antti Rinne, joka totesi, että Kainuun uusi sairaala on äärimmäisen tärkeä Kainuulle ja Kajaanille.

Viikolla kolme Yle esitti dokumenttiohjelmaa Elossa 24/7. Eräässä ohjelmasarjan jaksossa Kuopion yliopistollisen sairaalan erikoislääkäri totesi, kuinka arvokasta on se, että Suomessa pystytään pitämään yllä hyvin korkeatasoista erikoissairaanhoitoa parhailla käytettävissä olevilla välineillä ja tiedoilla. Ilman laajaa yhteiskunnallista yksimielisyyttä tämä ei olisi mahdollista.

Erikoissairaanhoidossa kaikkialla maailmassa on paljon kipupisteitä, eikä Suomi ole tästä poikkeus. Kun väestön keski-ikä kasvaa, myös erikoissairaanhoito tulee koko ajan entistä haasteellisemmaksi. Kun kustannukset kasvavat, on koko sairaanhoidon ketju pyrittävä järjestämään mahdollisimman järkevällä tavalla. Terveydenhuollon uudistusta on Suomessa pyritty jo useamman hallituskauden tekemään, mutta uudistuksia ei olla saatu toteutettua toivotulla tavalla.

Uudessa sairaalassa on kiitettävällä tavalla otettu huomioon sairaalasielunhoito. Niin työntekijöiden työtilat kuin myös hiljainen huone ovat sairaalassa keskeisellä paikalla. Olosuhteet sairaalasielunhoidon toteuttamiseen ovat parantuneet myös siitä näkökulmasta, että uusi sairaala tarjoaa enemmän yksityisyyttä henkilökohtaisia keskusteluja varten. Niin potilaille kuin heidän omaisilleen yksityisyys on tärkeä ulottuvuus, koska silloin voidaan keskustella myös arkaluontoisista asioista toisten kuulematta.

Viime vuoden lopussa Kainuun Sote ja Kajaanin seurakunta solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Sote järjestää uudessa sairaalassa työtilat ja -välineet sairaalapapille ja vammaistyön papille. Seurakunta huolehtii sairaalatyötä tekeville papeille tarvittavan koulutuksen ja huolehtii heidän osaamisestaan.

Uuteen erikoissairaanhoidon suositukseen kuuluu hyvän saattohoidon järjestäminen. Kajaanin seurakunnassa tähän on haluttu kiinnittää erityistä huomiota. Seurakunta on kouluttanut vapaaehtoisia, jotka voivat tarvittaessa olla saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän omaistensa tukena.

Meille kaikille kainuulaisille oma keskussairaala on erittäin arvokas asia. Silloin, kun elämässä eteen tulee oma tai läheisen vakava sairaus, on tärkeää saada kokea olevansa hyvässä hoidossa. Usein vakavan sairauden tullessa eteen, myös syvemmät elämänkysymykset nousevat luontaisesti jokaisen ihmisen mieleen. Sairastaessa tarvitsemme kaikki sielun ja mielen parasta turvaa, jonka voimme löytää kristillisestä uskostamme.