Kuluneen kevään aikana on paljon kirjoitettu ja uutisoitu sairastumisista. Koronavirus on johtanut monet sairaalahoitoon ja erityisesti tehohoitoon, jossa on tarvittu hengityskoneita. Vaarallisinta sairastumiset ovat olleet yli 70-vuotiaille, mutta tiedotusvälineissä on kerrottu myös kaiken ikäisten vakavista sairastumisista.

Hyvin usein terveyteen liittyvät huolet ovat niitä suurimpia, joita meillä ihmisillä voi tulla vastaan. Maailmanlaajuisessa pandemiassa huolet ovat olleet yhteisiä kaikille maapallon asukkaille. Tiedossa on ollut myös se, että vaikea virussairaus voi heikentää meidän immuniteettiamme ja altistaa myös muille sairauksille. Varmuutta koronavirustaudin sairastamisen tuomasta immuniteetista ei myöskään ole voitu vielä vahvistaa.

Pandemia on myös nostanut esiin erityisesti hengityssairaudet. Esiin on noussut tieto, jonka mukaan hengitysilma on liikenteen vähenemisen johdosta parantunut monissa suurkaupungeissa. Pakokaasujen aiheuttamat miljoonat ennenaikaiset kuolemat maailmassa ovat hyväksytty meidän elämäntapoihimme kuuluvana asiana, joille ei ikään kuin voitaisi tehdä mitään.

Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Toisaalta terveys on myös koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset ja hänen arvonsa ja asenteensa.

Kansanterveyslaitoksen entinen pääjohtaja Jussi Huttunen on todennut, että ihminen voi tuntea itsensä terveeksi, vaikka hänellä on vaikeitakin vammoja tai sairauksia, joihin hän saa hoitoa. Meistä hyvin harva selviää elämänsä läpi, ettei sairaudet tai loukkaantumiset olisi jollakin tavalla koetelleet meitä. Silloin on noussut tärkeäksi se, että meillä on mahdollisuus saada asianmukaista hoitoa sairauksiimme.

Koronavirusaikana on kaikkialla tunnettu sekä myös eri tavoin ilmaistu hyvin suurta kiitollisuutta kaikkia niitä kohtaan, jotka hoitavat sairaita ja siten luovat meille turvallisuuden tunnetta siitä, että vaikeistakin sairauksista voidaan selviytyä, kun sairauksiin saadaan mahdollisimman hyvää hoitoa.

Lääketiede on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt hyvin voimakkaasti. Silti terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä haasteita on hyvin paljon. Saamme olla kiitollisia Jumalalle lääketieteen ja terveydenhuoltojärjestelmämme tuottamasta hyvinvoinnista meidän elämässämme. Tässä yhteydessä haluan myös kiittää kaikkia teitä, jotka palvelette meitä meidän terveytemme hyväksi Kainuussa.