Helsingin Sanomissa oli pari viikkoa sitten kirjoitus, jossa entiset koulukiusaajat kertoivat omista kokemuksistaan. Se oli hyvin järkyttävää luettavaa. Tunsin suorastaan, että noista kertomuksista syntyi henkinen pahoinvointi. Moni kertoi, että koulutoverien kiusaaminen oli heille huvia. Monikaan ei ollut tullut ajatelleeksi, miten suuria seurauksia heidän kiusaamisellaan on ollut. Vasta pitkän ajan jälkeen omat toimet ovat nousseet mieleen, kun tämä kiusaamisaihe on noussut julkisuuteen.

Jäin pohtimaan noita entisten kiusaajien toimia. Moni kertoi, että joku aikuinen ihminen saattoi pysäyttää pitkäänkin jatkuneen kiusaamisen asettamalla rajat heidän toiminnalleen. Kiusaamista tapahtuu edelleenkin, eikä se rajoitu vain kouluikäisten maailmaan, vaan myös työelämään. Henkinen alistaminen ja toisten pilkkaaminen nousee sielun syövereistä ja aiheuttaa monelle elämänhalun katoamista ja mielenrauhan järkkymistä.

Moni muisteli omaa kouluaikaansa ja tunnisti, että arat ja hiljaisetkin saattoivat liittyä kiusaajien joukkoon, koska he huomasivat saavansa sitä kautta toisten arvostusta. Henkinen väkivalta on voimakas ase toista ihmistä kohtaan. Kovia ja armottomia sanoja meidän maailmaamme mahtuu mittaamattoman paljon, mutta samalla kuitenkin on muistettava, miten suuri voima on toisen rohkaisemisella. Siitä tämän päivän evankeliumi meitä tahtoo olla muistuttamassa.

Keskustelutaito on meille ihmisille perustavanlaatuinen väline, jolla tulemme toimeen toistemme kanssa. On hyvä osata keskustella aivan tavallisista, jokapäiväiseen elämään kuuluvista asioista. Puhe ja keskustelu onvat välineitä, jolla me ihmiset liitymme toisiimme. Keskustelu voi usein liikkua yleisellä tasolla, mutta jokainen meistä tarvitsee myös henkilökohtaisempaa keskustelua, jossa voi jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan toisten kanssa.

Ihmissuhteet ovat aina samalla tavalla vaativia kuin ne olivat Jeesuksenkin aikana. Silloinkin oli olemassa kirjoittamattomia sääntöjä ja lakeja, joilla ihmiset säätelivät ihmissuhteita. Jeesus ei toiminut näiden oletettujen sääntöjen mukaan. Esimerkiksi välit olivat menneet poikki juutalaisten ja samarialaisten välillä.

Jeesuksella oli halu ja tarve kohdata monia tuntemattomia ihmisiä. Usein Jeesus siirsi keskustelun suoraan hengellisiin asioihin. Mutta viedessään keskustelua hengellisiin kysymyksiin Jeesus ilmaisi jumalallisen voimansa. Hän kohtasi aivan tavallisia ihmisiä. Hän ei antanut ihmisten luomien sääntöjen tulla esteeksi silloin, kun oli kysymys lähimmäisen kohtaamisesta ja auttamisesta.

On paljon niitä, joilla ei ole juuri ketään ystävää tai omaista. Tarvitaan paljon taitoa ja viisautta, jotta osattaisiin lähestyä sitä, joka on jäänyt elämässään vaille kaikkea tukea. Tähän lähimmäisyyteen Jumala meitä jokaista kutsuu.