Viime päivinä on tiedotusvälineissä laajasti ollut esillä Kajaanin evankelisluterilaisen seurakunnan talousvaikeudet. Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 18.3.2017 pitämässään kokouksessa käynnistää Kajaanin seurakunnassa yhteistoimintasopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn työvoiman käytön vähentämiseen liittyvässä tilanteessa (tuta-menettely). Vähennystarve on enintään kymmenen henkilötyövuotta ja koskee koko henkilöstöä. Syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset, jotka johtuvat verotulojen laskevasta kehityksestä sekä seurakunnan talouden epätasapainosta.

 

Viime vuosien aikana seurakunnassa on tehty päätökset jo viidestä vakituisesta työsuhteesta, mutta verotulojen laskun vuoksi vähennystarve kolmena seuraavana vuotena on suurempi. Tähän mennessä tehdyt vähennystoimenpiteet ovat olleet riittämättömät. Kajaanin seurakunnan taloustilanne ei varmasti ole tullut kenellekään yllätyksenä, koska tiedossa on ollut verotulojen vähentyminen tähänkin mennessä. kirkon jäsenyydestä eroaminen on ollut merkittävin tulovähennyksiä aiheuttanut tekijä. Tulojen vähenemisen tahti vain ei ole voinut etukäteen olla kenenkään tiedossa.

 

Verotulot ovat seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen keskeinen voimavara rahoituksen näkökulmasta. Valtion korvaus seurakunnille sekä seurakunnan toimintatuotot turvaavat vain osaa toiminnoista. Suurin osa toimintamenoista on katettava verotuloilla, joiden kehitystä on seurakunnassa jatkuvasti seurattava. On elettävä niillä tuloilla, joita seurakunnalle kertyy ja mitoitettava toiminta saatujen tulojen mukaan.

 

Kajaanin seurakunnan tulevaisuus on niiden jäsenten käsissä, jotka osallistuvat seurakunnan työn rahoittamiseen. Näköpiirissä ei ole, että seurakunnan jäsenmäärä lähtisi kasvuun, vaikka paikkakunnalle muutto voisi tuoda lisää seurakunnan jäseniä. Kainuun työllisyystilanteessa ei ole odotettavissa sellaista käännettä, että muuttovirta kääntyisi Kajaanissa merkittävästi positiiviseksi lähitulevaisuudessa.

 

Nykyaikana on totuttu yhteistoimintamenettelyihin jokaisella yhteiskunnan ja yritystoiminnan aloilla. Toimintoja tehostetaan kaikkialla. Toimintoja karsitaan ja niiden tuottamista tehostetaan eri menetelmillä. Tähän samaan on totuttava myös seurakuntien toiminnassa. Toimintoja ja palveluja on supistettava tai tehostettava, että varat riittävät työntekijöiden ylläpitämiseen. Kainuussa on myös panostettava entistä enemmän seurakuntien yhteistyöhön.

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko on kansainvälisesti katsottuna hyvin työvoimavaltainen ja käytännössä vielä kohtuullisen varakas. Meillä on vuosien aikana totuttu siihen, että kirkon palvelukseen on voitu ottaa pitkälle erikoistuneita ammattilaisia. Seurakunnan työhön tarvitaan edelleen erityistä kutsumusta. Seurakunnan tulevaisuus on sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten seurakuntalaisten yhdessä tekemää työtä seurakunnan Herran kutsumustehtävissä.