Kuopion hiippakunnan toimintalinjauksen, joka antaa suuntaa hiippakunnan seurakuntien elämään, ensimmäisenä tavoitteena vuoteen 2018 on hengellisen elämän vahvistaminen. Tänä aikana suunnitelmien tekeminen on varsin haastavaa, kun seurakuntien elämää varjostaa pysyvä epävarmuus. Hiippakunnan toimintalinjauksessa todetaan, että seurakuntien jäsenten verotulojen vähentymisen ja kirkon jäsenmäärän laskun takia seurakunnissa joudutaan karsimaan menoja ja arvioimaan painopisteitä uudella tavalla.

 

Näin syksyllä kaikki seurakunnat tekevät toiminta- ja taloussuunnitelmaa ensi vuodelle. Seurakunnat toteuttavat keskeistä tehtäväänsä vahvistaessaan jäsentensä hengellistä elämää. Hengellisyys on kokonaisvaltainen asia, joka kumpuaa ihmisen kaipauksesta. Hengellisyys toteutuu elämän keskellä. Usko on rakastamista ja palvelemista, siihen kasvamista ja kilvoittelua. Hengellinen elämä rakentuu erityisesti jumalanpalveluksista sekä jokaisen omassa arjen kristillisyydessä.

 

Sunnuntaina 18.9. päättyi Kuhmon seurakunnan piispantarkastus. Samana päivänä vietettiin myös Kuhmon seurakunnan 160-vuotisjuhlaa sekä Kuhmon kirkon 200-vuotisjuhlaa. Piispa Jari Jolkkonen totesi päätöspuheessaan, että Kuhmon seurakuntalaiset ovat vastanneet kutsumukseen, jossa esimerkiksi seurakunnan jumalanpalveluselämä sekä lähetysvastuu ovat hiippakunnan näkökulmasta toteutuneet kiitettävällä tavalla. Juhlista välittyi kokemus siitä, että kuhmolaiset rakastavat seurakuntaansa ja haluavat palvella siinä sekä kasvaa hengellisessä elämässään.

 

Kajaanin seurakunnan elämä toteutuu ensisijaisesti sen jäsenien elämässä. Työntekijät ja vapaaehtoiset voivat antaa oman panoksensa hengellisen elämän toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Seurakunnan toiminnan näkökulmasta hengellinen elämä on sen keskeinen tavoite. Retriittien asiantuntija, rovasti Seppo Häyrynen on todennut, että hengellisen elämän hoitamisessa on kysymys tarkkaavaisesta Jumalan kuuntelemisesta ja läsnä olevalle pyhän kokemiselle avautumisesta.

 

Hengellinen elämä on jatkuvaa kasvuprosessia. Jokainen meistä kulkee omaa hengellistä tietään. Siihen tarvitaan myös seurakuntayhteyttä, sillä ilman sitä emme voi löytää hengellisen elämän koko rikkautta. Saakoon seurakunnan Herra vahvistaa meitä jokaista omalla hengellisen tien matkallaan.