Olemme kuulleet opetusta rukouksesta. On kuvaavaa, että Jeesuksen opetuslapsetkin kokivat heikkoutta, kun puhuttiin rukouksesta. Niin helposti tulee rukoillessa pintaan kysymys: Kuuleeko Jumala minun rukoukseni. Jeesus halusi opettaa seuraajiaan rukoilemaan.

Me rukoilemme usein silloin, kun meillä on jokin erityinen syy tai tarve rukoilla. Se voi olla hätätilanne, johon joko itse tai joku läheinen on joutunut. Rukous ei voi olla asia, johon vain hädän hetkellä turvaudutaan. Kun jokin vaikeus kasautuu päälle, siinä tilanteessa luonnollisesti nousee mieleen epäilys: auttaako Jumala minua.

Rukouksen tulee olla koko elämän aikana omaksuttu asia. Meidän tulee rukoilla myös silloin kun ei ole se pahin hätätilanne päällä. Rukoukseen liittyy luottamuksen tunne Jumalaa kohtaan, joka kasvaa uskonelämän hoitamisesta. Sanotaan, että rukous on sielun hengitystä. Rukouksen tulisi nousta sielustamme päivittäin yhtä luonnollisena ja elämään kuuluvana asiana kuin keuhkoille on happi. Kun rukoilemme säännöllisesti, siitä tulee meille sisäinen tarve.

Rukouksesta nousi mieleeni eräs tapaus, joka vahvisti minua henkilökohtaisesti rukouselämässäni. Muistan tapauksen, josta on kulunut jo yli 30 vuotta. Kolmantena opiskeluvuotenani opintoihini tuli tilaa, niin että ajattelin, jos voisin saada jotakin osa-aikatyötä. Minulle kelpasi mikä tahansa työ, mutta en oikein tiennyt, mistä olisin sitä lähtenyt hakemaan. En ollut hakenut työtä vielä mistään paikasta, kun huokasin yliopistolle mennessä asiasta ja katseeni kohotettiin erään liikkeeseen. Tunsin kehotusta mennä kysymään siitä liikkeestä työtä.

Menin siinä samassa tuon liikkeen henkilöstöpäällikön puheille, joka sattui olemaan vielä vapaana sillä hetkellä. Esittelin itseni ja kerroin olevani teologian opiskelija. Siinä keskustellessa meidän välillemme kehkeytyi hyvä keskustelu. Muistan tuon henkilöstöpäällikön kertoneen, että uskonasiat ovat häntä aina kiinnostaneet. Jopa sellainen yksityiskohta on jäänyt mieleeni, että myös kertoi seuranneensa TV-ohjelmaa, jonka nimi oli; Kuule sinua rakastetaan. Siitäkin meillä syntyi yhteistä keskusteltavaa. Tuon neuvottelun lopputuloksena hän esitti minulle työtarjouksen, joka oli minulle hyvä haaste ja sopiva tehtävä.

Koin, että Jumala oli järjestänyt tuon meidän keskustelumme jo etukäteen. Sain olla usean vuoden ajan osa-aikaisesti työssä, joka oli hyvää vastapainoa lukemiselle. Samalla sain myös opetella tulevaisuudessa suuresti tarvitsemaani asiakaspalvelutaitoja. Tunsin, että kehityin tuossa työssä ja opin hyvää vuorovaikutusta asiakkaiden kohtaamisesta. Siitä työstä ja siinä on ollut paljon apua omassa tehtävässäni. Rukoilin tuon työpaikan puolesta ja ystävystyin monien työtovereiden kanssa.

Rukouselämä on hyvin palkitsevaa, kun huomaa, että Jumala haluaa pitää huolta kaikista tarpeistamme. Jumala ei kuitenkaan ole vastausautomaatti. Monia vaikeuksia saamme kantaa ja pyytää voimia niiden kantamiseen. Tässä maailmanajassa joudumme jokainen tulemaan aina avuntarvitsijana Jumalan eteen.

Rukouksessa on myös muita ulottuvuuksia kuin avun tarvitseminen. Rukous on hyvin palkitsevaa, kun huomaa, kuinka monessa asiassa Jumalalla on lopulta sormensa pelissä, jos niin saa sanoa. Hän on kiinnostunut meistä ja meidän asioistamme. Hän haluaa yhteyttä meihin. Hän haluaa johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Hän lohduttaa ja rohkaisee meitä. Hän varustaa meitä lahjoillaan.

Kristittynä on tiettyjä perusläksyjä, joita joudumme opiskelemaan läpi elämämme. Kaikki asiat eivät koskaan mene meidän toiveittemme mukaan. Ne asiat, jotka ovat meille vaikeimpia, juuri niissä Jumala meitä kaikista eniten kasvattaa.

Rukouksessa hätä on usein se liikkeelle paneva voima. Mutta yhtä tärkeää rukouksessa on myös rakkauden voima, joka ajaa meitä rukoilemaan. Jumala laskee sydämellemme niitä ihmisiä ja asioita, joiden puolesta meidän tulee rukoilla. Ketä ikinä kohtaamme, heidät Jumala on antanut meille.

Kun pappina valmistaudun erilaisiin tilaisuuksiin, niin puheiden valmistamisen kanssa yhtä tärkeää on rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka ovat läsnä. Silloin Jumala voi myös käyttää meitä välikappaleenaan. Hän voi puhua meidän kauttamme. Ja Hän kyllä tietää meidän ihmisten asiat paremmin kuin yksikään meistä koskaan voi tietää.

Meillä jokaisella on paikka Jumalan valtakunnassa. Jokainen on jo kasteessa saanut kutsun seurata Vapahtajaa päivittäin. Jumalan valtakunnassa rukouselämällä on tärkeä sijansa, jota opettelemme päivittäin.