Kirkon mediasäätiö on 24 evankelis-luterilaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä kirkkohallituksen vuonna 2005 perustama säätiö. Sen tarkoituksena on kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Kajaanin seurakunta on yksi Kirkon mediasäätiön perustajajäsen.

Säätiön hallitus jakoi viimeksi 13.6.2013 pitämässään kokouksessa 93 000 euroa yhteensä viidelletoista ohjelmahankkeelle. Mediasäätiön antama tuki ei kata ohjelmien kaikkia tuotantokustannuksia, vaan se mahdollistaa yhtenä rahoituslähteenä hankkeiden toteuttamismahdollisuuden. Kajaanin seurakunnan näkökulmasta Kirkon mediasäätiön toimintaan avautui uusi vaikutusmahdollisuus, kun Kajaanin seurakunnan tiedottaja, Kaisa Rönkä valittiin säätiön hallituksen jäseneksi vuosiksi 2014–2016.

Ylen tv-kanavat ovat lähettäneet Kirkon mediasäätiön tukemia hankkeita. Syyskuussa esitettiin TV1:ssä tullut dokumentti 6954 kilometriä kotiin –niminen ohjelma. Se kertoi kongolaisesta pakolaisperheestä, joka oli Ruandan pakolaisleirin kautta päässyt Suomeen ja Kajaaniin. Ohjelmassa ei puhuttu eikä selitetty paljon. Jokainen sai tehdä omat havaintonsa ja johtopäätöksensä, millaiseksi elämä muuttui, kun perheelle syntyi uuden elämän mahdollisuus toisessa maanosassa.

Kyseinen dokumenttiohjelma on tyyppiesimerkki Kirkon mediasäätiön tukemista ohjelmista. Niissä ei ole suoraa julistusta, vaan jokainen ohjelman katselija voi tehdä omat johtopäätöksensä vaikeuksien keskellä elävien avuntarpeesta. Ohjelmien tarkoituksena on herätellä passiivisesta viihteen seuraamisesta aktiiviseksi toimijaksi ja nyky-yhteiskunnan havainnoitsijaksi. Monenlaista apua tarvitaan jatkuvasti ympärillämme elävien ihmisten keskellä.

Kirkon mediasäätiön toimintalinjaus on herättänyt arvostelua siitä, että sen tukemat ohjelmat eivät sisällä riittävästi suoraa julistusta. Linjauksen takana on ajatus siitä, että kaikkea ei tarvitse sanoa suoraan ja vastaansanomattomasti vaan asioita voi lähestyä pohdintaa herätellen. Kristilliselle sanomalle löytyy erilaisia ilmaisutapoja. Kaiken sanoman ei tarvitse olla samantyyppistä julistusta. Dokumenttiohjelmat täyttävät oman paikkansa kristillisen sanoman välittäjinä ja lähimmäisen rakkauden herättäjinä.