Ensi syksynä isänpäivänä pidettävä seurakuntavaali on kirkon valtakunnallisessa mainoskampanjassa lähtenyt liikkeelle rohkealla toivotuksella: ”Usko hyvän tekemiseen!” Kampanjatunnuksella halutaan kiinnittää kaikkien äänioikeutettujen mahdollisuutta osallistua hyvän tekemiseen seurakunnan toiminnan kautta. Kirkon perusviesti pyrkii aktivoimaan kirkon jäseniä äänestämään ja toisaalta rohkaisee ihmisiä ehdolle. Kirkon ovet ovat avoinna myös muutokselle ja erilaisille mielipiteille. Kampanjassa käytetään yhtenä elementtinä kirkon graafista ilmettä.

Kampanjaviestinnässä halutaan välittää sanomaa siitä, mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, mistä hyvän tekeminen kumpuaa, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla jokainen äänioikeutettu tai vaalikelpoinen ehdokas pääsee vaikuttamaan. Nykyaikana kirkon täytyy itse kertoa, mitä kaikkea hyvää se edustaa sekä mitä se tahtoo toiminnallaan konkreettisesti tehdä ja edistää.

Mainoskampanja tulee näkymään myös Kajaanin katukuvassa ensi syksynä. Jo kuluneena kesänä on eri kristillisissä tapahtumissa ollut esillä viesti, jossa kiinnitetään huomiota hyviin tekoihin. Kampanjan ydin sisältää pienen, sinänsä hyvältä tuntuvan itsekriittisen piikin evankelis-luterilaisen kirkkomme perinteeseen viittaamalla hyviin tekoihin. Oppimme mukaan niiden on katsottu tuovan esille liiaksi ihmisen omia ansioita pelastumisessa.

Kirkkomme erkaantui roomalais-katolisesta kirkosta siinä lähtökohdasta, että se kritisoi hyvien tekojen korostamista. Nyt lähes 500 vuotta reformaation käynnistymisestä on mahdollisuus tuoda esiin myös korostuksia, jossa hyviä tekoja ei luokitella ansiokeskeisesti keinoksi päästä Jumalan suosioon. Hyviä tekoja kuitenkin tarvitaan. Hyvä teko voi tuoda tähän maailmaan juuri sitä, mitä meistä jokainen kaipaa ja tarvitsee. Jokainen meistä voi tehdä hyvää toinen toisellemme.

Tänä aikana moni kyseenalaistaa kirkon tarpeellisuuden. Kirkon piirissä me haluamme luottaa siihen, että uskoa hyvän tekemiseen tarvitaan tänäkin aikana. Usko kantaa meitä erityisesti vaikeina aikoina. Tulevaisuuden uskoa tarvitaan niin yhteiskunnassa kuin kirkossakin. Hyvät teot eivät anna meille pelastusta, mutta toivoa ne luovat meille ankeiden aikojen keskellä.